Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

TLISkusia so Zelenou hliadkou

24.2.2015 20:00 - 22:00

Pozývame Vás na prvé vysielanie TLISkusie v TUTO.

Čo to je?
Pravidelná diskusia s aktérmi pôsobiacimi vo verejnom a kultúrnom priestore Bratislavy.

Kde to je?
V TUTO a na www.tlis.sk

O čom to bude?
Každý druhý utorok budeme naživo diskutovať s rôznymi organizáciami a jednotlivcami, striedavo z priestorov TUTO a zo štúdia Rádia TLIS. Prvým hosťom, ktorý sa v rámci Tliskusie v TUTO predstaví 24.2. o 20.00 bude Matúš Čupka za Zelená hliadka.

Ak sa nemôžete zúčastniť TLISkusie v TUTO, nalaďte si nás na www.tlis.sk.

Po diskusií vám uši oblaží selekcia novej hudby od RNGO

Tešíme sa na Vás.