Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

NÁRAZNÍK #16 / Celé zle

Obrázok používateľa kaMoško

Nezameriavajme sa na jeden lokálny problém, keď postupne sa odvíjajúca niť vecí, ktoré v meste a svete nefungujú nenachádza konca, a my skleslí dekadenciou napĺňajúcou naše všedno môžeme použiť všeobjímajúcu frázu: "Celé zle!" Von, na svetlo sveta s krčmovými rečami, spravme krčmu z celého sveta!<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?a=miXmrk53awU:wxoZlNFhA2Y:ozPqQ... src="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?i=miXmrk53awU:wxoZlNFhA2Y:ozPqQ... border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?a=miXmrk53awU:wxoZlNFhA2Y:yIl2A... src="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?a=miXmrk53awU:wxoZlNFhA2Y:qj6ID... src="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?a=miXmrk53awU:wxoZlNFhA2Y:UT3xt... src="http://feeds.feedburner.com/~ff/naraznik?d=UT3xtbGYFzA" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/naraznik/~4/miXmrk53awU" height="1" width="1"/>

Čas

nedeľa, máj 13, 2012 - 21:00