Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

VŠÍMAVÝ PONDELOK 30.10.2017

22:00
Často sme voči mnohým záležitostiam, ale aj ľuďom vo svojom okolí a ich potrebám slepí, hluchí, či nemohúci, hoci inak sme vraj zdravý. Tak ako to je ?