Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

ODDYCHOVOVÝ PIATOK 03.11.2017

Prvý novembrový piatok s Rádiom TLIS.
20:00
Peťo, Oliver a Adam o láske muža a ženy, ženy a ženy, ženy a zvieraťa a ženy a láske.
21:00
Adam, Oliver a Claudia predstavia cudzojazyčné hitovice. Angličtina, slovenčina a čeština sú prísne zakázané!