Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

HUDOBNÝ PIATOK 23/02/2018

Skromne, no predsa!
19:00
Po dlhšom čase budete môcť počuť Adama s Peťom, ktorí predstavia svoj obľúbený album. Aký? Nechajte sa prekvapiť...