Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Ľaľa, GALA!

14.12.2015 19:00 - 18.12.2015 00:00

Tento týždeň prebieha v rádiu GALA VYSIELANIE.

Vezmite si preto svoje najlepšie spoločenské oblečenie, luxusné víno a lahodný koláčik a príďte s nami osláviť záver vysielania v tomto semestri! :)