Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

TLISpiatok 11/11/2016

Piatok plný relácií.
18:00
Marek vyspovedá organizátorku Festivalu OFF Ester Erdelyi o zaujímavostiach tohtoročného festivalu fotografie.
19:00
Marek s Oliverom vám predstavia najslávnejšie zvuky a synťáky v histórii hudby, aj s praktickými príkladmi!
20:00
Utorok bez Peta v réžií Srny na tému hypotetického života vo vzťahu a po svadbe.
21:00
Anička porovná nástrahy hromadnej dopravy v meste a na dedine.