Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

KONKURZOVÁ STREDA 22.2.2017

Zatiaľ čo u nás beží konkurz (prídi, ak si trúfaš!), vychutnaj si nadielku kvalitných relácíi.
20:00
The Dust sa pomaly zobúdza do nového semestra a s ním aj hudba, ktorá vstáva z popola.
21:00
Viktor klasicky prinesie novú hudbu, dovlečie hostí a zabudne odpovedať na otázky, ktoré si sám položil.