Najbližší program

Študentíček

18.9.2018 20:00 - 21:00
Dnes otvoríme semester radami, ako ho prežiť. Taktiež vás oboznámime s pripravovanými akciami v Mlynskej, ale aj s akciami nášho rádia.

predposlená Streda

19:00
Naša nová moderátorka Mima vytiahla zo študentov ich predstavy o posledných 5 minútach pred dopadom asteroidu. Čo sa týka hudby, dostanete to, čo poznáte, tak ako to nepoznáte, teda covery.
20:01
Seďo si skúsi sólovú symfóniu starej spráchnivelej sprchy súzvukov super skupín.
21:02
Viktor bude opäť poctený návštevou Fera, ktorý vám spôsobí také tlaky, až sami neuveríte tomu, čo budete počuť... A myslím, že ani oni sami tomunebudú veriť - veď kto je už v dnešnej dobe verný?