Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

EXTRA ŠTVRTOK 3.8.2017

Letné "ticho" preruší krátky DnB nárez!
21:00
Štvrtkový Štefan vyšiel hrdinsky až na 12.poschodie, aby pre teba nahral rozhovor s Bobom, organizátorom Summit OPEN AIR 2017, tak slúchaj ;)