Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #18 / En-dží-ou

Dve percentá sem, štatutári tam, stanovy hen a vyznaj sa v tom. Robili ste si niekedy prieskum, v akom ľúbeznom meste pôsobí nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA KVETNICA, alebo akým pahorkom sa vlastne venuje organizácia PAHOROK? Veríme že nie, pretože od toho tu budeme my.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #17 / Pirátsky

Aaargh!!! Užite si sedemnásty náraz s podtitulom pirátsky. Naša drevená karavela si to tentokrát namieri do plytkých medzinárodných vôd nesplnených sľubov a možno konečne raz splní, čo v minulých epizódach nasľubovala cteným počúvačom. Okrem toho si rozoberieme psychologický profil moderného piráta a možno vykopeme poklad, na ktorý ukazuje ruka kostlivca.<div class="feedflare">

Obrázok používateľa kaMoško

NÁRAZNÍK #16 / Celé zle

Nezameriavajme sa na jeden lokálny problém, keď postupne sa odvíjajúca niť vecí, ktoré v meste a svete nefungujú nenachádza konca, a my skleslí dekadenciou napĺňajúcou naše všedno môžeme použiť všeobjímajúcu frázu: "Celé zle!" Von, na svetlo sveta s krčmovými rečami, spravme krčmu z celého sveta!<div class="feedflare">

Stránky

Subscribe to Radio TLIS | tlis.sk RSS