Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

KONEČNE PIATOK 10.11.2017

Všetci sme radi, že je piatok. TLISpiatok o nič menej.
18:30
Checkpoint! Nová relácia o videohrách s novými TLISákmi Jožom a Nekrom. Kto sú, čo tu chcú a čo budú hrať zistíte v Podmaze Marek s Ivom.
20:00
Peťo a Radka o...o...ja neviem uš, deväť, zydan.