Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

KONKURZzzzPIATOK 07/10/16

Posledný deň konkurzu! Opovážte neprísť!
20:00
Peťo s Oliverom (+hostia) inšpirujú poslucháčov k menej tradičným koníčkom či iným využitiam voľného času.