Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Rakijový revolučný pondelok

Sviatok nesviatok, TLIS bude vysielať!
20:00
Nalejte si rakiju a počúvajte Túlavé topánky spolu s Vellou a Michalom!
21:00
Pod lampášom sa strhne slovný súboj vegetariánok Veroniky a Velly s Matejom a Borisom.