Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

SKROMNÝ ŠTVRTOK 30.11.2017

20:00
Nostalgicky si zaspomíname na Mikuláša z pred piatich rokov. Pýtaš sa prečo? Pretože prečo nie?