Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

TLIS výnimočná STREDA 04/06/14

Semester sa síce skončil, ale my vysielame ďalej!
20:00
Lievik s Velou.
21:00
Rádio Fantastika na tému gay vo fandóme s Kika a Kešu-om.
22:15
Koncert na dobrú noc (niečím príjemným váš poteší Kik).