Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

TLISpiatok 21/04/2017

Ďalšie piatkové vysielanie pred nami!
19:00
Pozvanie do Podmazu prijali páni z Visegrad Film Forum, ktorý môžeš navštívť budúci týždeň.
20:00
Falošný Utorok v piatok. Peto a Radka o pravdivo o faloši okolo/v nás.