Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

TLIStvrtok 20/10/2016

Štvrtkoví tlisáci si pre vás opäť pripravili kvalitný večerný program. Najprv hudba, potom slovo. Laďte a počúvajte!
19:00
20:00
// #63: ČDD - Ak by bol Nárazník živý organizmus, vnímal by plynutie času cez svoju subjektívnu štrnásťdennú prizmu. Neexistovali by pre neho ľudské dielčie časové úseky a udalosť trvajúcu kratšie by kvôli svojej prirodzenosti videl až s odstupom času rovnajúcemu sa časovému rozdielu medzi ukončením trvania udalosti a aktuálne prebiehajúceho dvojtýždnia. Niekto by sa mohol pousmiať, že je zaostalý, on by však namietal, že len žije život kinofilmových políčok, že jeho vnímanie tvoria statické obrazy a čas, milý pán Hawking, je pootočenie napínacieho mechanizmu.