Najbližší program

Študentíček

18.9.2018 20:00 - 21:00
Dnes otvoríme semester radami, ako ho prežiť. Taktiež vás oboznámime s pripravovanými akciami v Mlynskej, ale aj s akciami nášho rádia.

VOODOO PONDELOK 04.12.2017

22:00
Dnes si pripomenieme legendu Slovenského undergroundu, ktorou je VooDooman