Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

VOODOO PONDELOK 04.12.2017

22:00
Dnes si pripomenieme legendu Slovenského undergroundu, ktorou je VooDooman