Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Checkpoint

Jožo a Lukáš vytiahnu najkuloárnejšie informácie o tých najneznámejších hrách. Žiadne hráčske oko nezostane suché!