Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

krevetovýKoktejl

KreVetový koktejl je fresh relácia, kde si Claudia pozýva na rozhovor zaujímavých mladých hudobníkov a hudobníčky, alebo iných umelcov, aby odprezentovali svoje projekty. Prečo krevetový koktejl? Je to mňamka.

Redaktori