Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Rande v divadle

V relácii Rande v divadle sa zbližujeme s rôznymi divadelnými predstaveniami. Toto zbližovanie prebieha výlučne a výhradne v strede týždňa, aby bolo spojenie čo najintímnejšie. Z času na čas sa v tejto relácií zbližujeme aj priamo s členmi a hercami rôznych divadiel. Ak samozrejme práve nehrajú, alebo nenacvičujú...

Redaktori