Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Rozhlasovky z KMS

Království mluveného slova je projekt, ktorý zbiera rozhlasové hry a hovorené slovo akéhokoľvek druhu. Komunita, ktorá okolo tohto projektu vznikla začala medzičasom rozhlasovky aj nahrávať. Pre rádio TLIS z teraz už úctyhodnej zbierky vyberá rozhlasovky na dobrú pondelkovú noc kaMoško

http://mluveneslovo.chaves.cz/
http://www.do-ucha.cz/

Redaktori